Piekary Śląskie: nie tylko dla pielgrzymów

To miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na terenie Górnego Śląska, choć na jego terenie z powodzeniem rozwija się nie tylko turystyka religijna. Piekary Śląskie to liczne atrakcje turystyczne, ciekawa historia oraz okolica, która może się okazać ciekawym tematem niejednej wycieczki. Co warto wiedzieć o tym mieście?

PIEKARY ŚLĄSKIE I ICH POŁOŻENIE

Piekary Śląskie, oddalone od Katowic o 15 km, leżą nad Brynicą i jej dopływem – rzeką Szarlejką. Wielkim walorem miasta jest jego zróżnicowany krajobraz. Nie brak w nim malowniczych wzniesień, wśród których wyróżnia się Księża Góra na pograniczy Piekar i Radzionkowa, Winna Góra oraz sztuczne wzniesienie, znane doskonale jako Kopiec Wyzwolenia. Jest on doskonałym punktem widokowym, a jednocześnie miejscem, które w dziejach Piekar Śląskich zajmuje bardzo ważne miejsce.

Z KART HISTORII – JAK RODZIŁO SIĘ WSPÓŁCZESNE MIASTO?

Współczesne Piekary Śląskie powstały z połączenia kilku dzielnic. Pierwszą z dzielnic, która stała się miastem, są Brzeziny. To one, dzięki kopalni „Orzeł Biały” mogły w 1926 roku uzyskać prawa miejskie. W latach 30-tych do Brzezin przyłączano kolejne dzielnice: Brzozowice, Kamień, Szarlej i Piekary Wielkie. W 1935 roku ten zlepek dzielnic otrzymuje nową nazwę – Piekary Śląskie. Miasto to powiększyło się jeszcze w latach 70-tych, kiedy to do Piekar przyłączono Kozłową Górę oraz Dąbrówkę Wielką. Od 1999 roku są Piekary Śląskie miastem grodzkim, na terenie którego turystyka oraz ruch pielgrzymkowy zajmują miejsce bardzo ważne.

Z PRZESZŁOŚCI PIEKAR ŚLĄSKICH

Choć o mieście mówi się tu dopiero w XX wieku, dzieje Piekar Śląskich i zakładanych tu ludzkich osad sięgają czasów prehistorycznych. Wiadomo, że ludzie pojawili się tu już w epoce kamiennej, przy czym najstarsze ślady osadnictwa znaleziono na terenie Brzezin oraz Piekar. Wiadomo też, że już w czasach kultury łużyckiej, około 500 lat p. n.e., na terenie Szarleja wydobywano rudy ołowiu. Dość wcześnie rozwinęło się też na terenie Piekar rolnictwo oraz handel, o czym świadczy spora kolekcja monet rzymskich znalezionych na terenie miasta. Wiadomo, że w okresie średniowiecza Piekary wchodziły w skład państwa piastowskiego, jednak w 1339 roku Kazimierz Wielki zrzekł się tych ziem na rzecz Czech. Do 1740 roku Piekary były związane z Austrią, z kolei w latach 1740-1921 były częścią Prus. W okresie powstań śląskich Piekary stają się częścią Polski, choć o związkach z Polską nigdy tu nie zapomniano.

Doceńmy też ofertę turystyczną Szwajcarii!

ZABYTKI PIEKAR ŚLĄSKICH: CO KONIECZNIE TRZEBA ZOBACZYĆ W TYM MIEŚCIE?

Kto w czasie wycieczki po terenie Górnego Śląska zajrzy do Piekar, ten żałować nie będzie. Czekają tu ciekawe atrakcje turystyczne oraz cenne zabytki – nie tylko te związane z życiem religijnym, ale i z historią miasta. Dumą miasta jest Sanktuarium pw. Matki Boskiej Piekarskiej i św. Bartłomieja Apostoła –miejsce, które już w XV wieku przyciągało pielgrzymów. Uwagę przyciąga też Piekarska Kalwaria, mogąca się pochwalić ciekawą kolekcją zabytkowych kapliczek z XIX wieku. Wśród zabytków o charakterze świeckim na wyróżnienie zasługuje Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba. Warto zwrócić też uwagę na zabytkowe kamienice przy ulicy Bytomskiej, zabudowania dawnego folwarku Donnersmarcków oraz na dawny ratusz w Brzezinach. Miejscem, którego w trakcie wycieczki po Piekarach Śląskich nie można pominąć, jest Kopiec Wyzwolenia. Warto zwrócić też uwagę na obiekty znajdujące się na terenie kopalń oraz na fortyfikacje, które wchodziły w skład Obszaru Warownego „Śląsk”.

Piekary Śląskie są miastem pełnym ciekawych zabytków oraz miejsc, które ściśle wiążą się z historią Polski i Górnego Śląska. Ciekawe atrakcje turystyczne czekają tu również na miłośników przyrody, którzy w piekarskich lasach mogą się spotkać z ciekawymi przykładami fauny i flory. Wszystkie te atrakcje sprawiają, że na terenie miasta coraz ważniejszą rolę zaczyna odgrywać turystyka – nie tylko ta pielgrzymkowa.